برچسب ها
دستگاه RF - Cavitation
دستگاه RF - Cavitation   این دستگاه با روشهای غیر تهاجمی و با استفاده از امواج ،سلول های چربی بدن را تخریب و بافت چربی  سلولی رو از بین می برد . این درمان نیاز به تکرار جلسات درمانی به فواصل یک تا دوهفته دارد و بهتر است که بطور متناوب از هردو سیستم دستگاه یعنی کاویتاسیون و ار اف استفاده شود . [caption id="attachment_197" align="aligncenter" width="225"] دستگاه RF - Cavitation[/caption] چه نوعی چاقی ...