دستگاه هیدرودرمی

دستگاه هیدرودرمی

دستگاه هیدرودرمی

دستگاه هیدرودرمی

دستگاه هیدرودرمی پوست با استفاده از قدرت شفا بخش آب و اکسیژن، باعث داشتن پوستی مرطوب، هموار و سالم می‌شود. آبرسانی به پوست به وسیله پاشش اکسیژن که تحت فشار با سرعت مافوق صوت برای استرلیزه کردن آب از طریق نازل دستی کوچک انجام می‌شود.این روش جهت جوانسازی و حجم دهندگی به پوست میباشد و از همه مهم‌تر در این روش هیدرودرمی از مواد شیمیایی استفاده نمی‌شود.


نظرات کاربران