دستگاه RF – Cavitation

دستگاه RF – Cavitation

 

این دستگاه با روشهای غیر تهاجمی و با استفاده از امواج ،سلول های چربی بدن را تخریب و بافت چربی  سلولی رو از بین می برد . این درمان نیاز به تکرار جلسات درمانی به فواصل یک تا دوهفته دارد و بهتر است که بطور متناوب از هردو سیستم دستگاه یعنی کاویتاسیون و ار اف استفاده شود .

دستگاه RF - Cavitation

دستگاه RF – Cavitation

چه نوعی چاقی را میتوان با استفاده از دستگاه ار اف – کاویتیشن درمان کرد ؟

بیشتر افراد چاق را بااین روش میتوان به وزن دلخواه رساند حتی در افرادی که بی ام آی بالاتر از ۳۰ دارند و میخواهند تحت عمل از لیپو ساکشن یا ابدو مینوپلاستی قرار بگیرند ،بسیار خوب است که از چندماه پیش از عمل خود ،باشمار مناسبی از جلسه های درمان با دستگاه آر اف کاهش سایز ،وزن و لیفت پوست را انجام دهند که باعث میشود عمل جراحی آسانتر و درصد رضایت بخشی را بالاتر و میزان عوارض احتمالی را کاهش دهد .


نظرات کاربران